Ap 08:06
Iar cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s'au gătit să trâmbiţeze.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-1Ptr-1