Ap 01:05
şi de la Iisus Hristos, Martorul cel credincios, Cel Întâi-Născut din morţi e şi Domnul împăraţilor pământului. Celui ce ne iubeşte şi prin sângele Său ne-a dezlegat din păcatele noastre
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-1Ptr-18