[ VTVechiul Testament
[ SofSofonie
Cap. 1CAPITOLUL 1
Judecata obştească. Împotriva păcatelor din Iuda şi Ierusalim. Ziua mâniei Domnului.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Îndemn la îndreptare. Profeţìi împotriva unor neamuri păgâne.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Iudeii sunt mustraţi şi preveniţi. Rămăşiţa lui Israel. Întoarcerea celor împrăştiaţi.