[ VTVechiul Testament
[ BarBaruh
[ Cap. 1 ]CAPITOLUL 1
Iudeii se adună în Babilon şi trimit un mesaj la Ierusalim spre mărturisirea păcatelor.
1Iată cuvintele cărţii pe care a scris-o în Babilon Baruh, fiul lui Neria a, fiul lui Maaseia, fiul lui Sedechia, fiul lui Asadia, fiul lui Helchia,
2în anul al cincilea b, luna a şaptea, la vremea când Caldeii luaseră Ierusalimul şi-l arseseră cu foc.
3Baruh a citit cuvintele acestei cărţi în faţa lui Iehonia, fiul lui Ioiachim, rege în Iuda c, şi'n faţa întregului popor care venise să audă cartea,
4în faţa dregătorilor, a fiilor regelui, în faţa bătrânilor şi în faţa a tot poporul, de la cel mai mic pân'la cel mai mare, în faţa tuturor celor ce locuiau în Babilon, în apropierea râului Sud, d
5care plângeau şi posteau şi se rugau în faţa Domnului e.
6S'au adunat şi bani, după puterea fiecăruia,
7şi i-au trimis la Ierusalim, la preotul Ioiachim, fiul lui Helchia, fiul lui Salom, şi la [ceilalţi] preoţi şi la tot poporul ce se afla cu el în Ierusalim;
8aceasta, la vremea când el [Baruh] primise obiectele templului Domnului – cele ce fuseseră luate din templu – spre a fi întoarse în ţara lui Iuda în ziua a zecea a lunii Sivan f – obiectele de argint pe care le făcuse Sedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda,
9după ce Nabucodonosor, regele Babilonului, îl scosese din Ierusalim pe Iehonia împreună cu dregătorii, cu robii, cu cei mari şi cu poporul de rând şi-i strămutase în Babilon.
10Şi au zis: Iată că vă trimitem bani; cu aceşti bani cumpăraţi [animale pentru] arderi-de-tot, pentru jertfe asupra păcatului, precum şi tămâie şi prinoase pe care să le aduceţi pe jertfelnicul Domnului, Dumnezeului nostru.
11Rugaţi-vă pentru viaţa lui Nabucodonosor, regele Babilonului, şi pentru viaţa lui Baltazar, fiul său, aşa ca zilele lor să fie pe pământ ca zilele cerului.
12Domnul să ne dea putere şi să ne lumineze ochii ca să trăim la umbra lui Nabucodonosor, regele Babilonului, şi la umbra lui Baltazar, fiul său, ca să le slujim lor în îndelungare de zile şi să aflăm în faţa lor bunăvoinţă. g
13De asemenea, rugaţi-vă pentru noi Domnului, Dumnezeului nostru, fiindcă am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului nostru, iar mânia Domnului şi urgia Lui nu s'au întors de la noi până'n ziua aceasta.
14Citiţi această carte, pe care v'o trimitem pentru ca voi să vă mărturisiţi în templul Domnului h în ziua Sărbătorii i şi în zilele de adunare.
15Şi veţi grăi:
A Domnului, Dumnezeului nostru, este dreptatea; a noastră e ruşinea chipului, aşa cum este astăzi la omul lui Iuda şi la locuitorii Ierusalimului,
16la regii noştri, la mai-marii noştri, la preoţii şi profeţii noştri, la părinţii noştri,
17de vreme ce noi am păcătuit în faţa Domnului,
18nu I-am dat ascultare şi n'am ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca să umblăm în poruncile pe care El ni le-a pus înainte.
19Din ziua în care Domnul i-a scos pe părinţii noştri din ţara Egiptului şi până'n ziua de azi am fost neascultători faţă de Domnul, Dumnezeul nostru, şi ne-am lenevit în aşa măsură, încât să nu-I ascultăm glasul.
20Aşa s'au lipit de noi nenorocirile şi blestemul pe care Domnul le-a rostit prin Moise, robul Său, în ziua când i-a scos pe părinţii noştri din ţara Egiptului, ca să ne dea nouă o ţară în care curge lapte şi miere, aşa cum este astăzi.
21Nici după toate cuvintele profeţilor, pe care El i-a trimis la noi, n'am ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului nostru,
22ci am mers – fiecare în cugetul inimii sale celei rele – să slujim la alţi dumnezei şi să facem ceea ce e rău în ochii Domnului, Dumnezeului nostru.