[ VTVechiul Testament
[ 2MacCartea a Doua a Macabeilor
Cap. 1CAPITOLUL 1
Întâia scrisoare către Iudeii din Egipt. A doua scrisoare: Moartea lui Antioh; înnoirea focului sfânt în vremea lui Neemia.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Ieremia ascunde lucrurile sfinte; biblioteca lui Neemia. Precuvântarea autorului.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Simon şi Onia, potrivnici. Eliodor, învinuit de jefuirea templului. Mare necaz în cetate. Pedeapsa, apoi pocăinţa lui Eliodor.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Onia îl pârăşte pe Simon la Seleuc. Iason şi elenismul. Menelau, mare preot. Moartea lui Onia. Neorânduieli în Ierusalim. Menelau scapă datorită banilor.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Răzvrătirea şi moartea lui Iason. Antioh Epifan jefuieşte templul. Relele guvernatorilor. Iuda Macabeul fuge în pustiu.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Elenismul în ţară. Îndemnurile autorului. Moartea lui Eleazar.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Mucenicia celor şapte fraţi şi a mamei lor.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Răscoala şi primele biruinţe ale lui Iuda Macabeul. Înfrângerea lui Nicanor. Înfrângerea lui Timotei şi a lui Bacchide. Fuga şi mărturisirea lui Nicanor.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Groaznicul sfârşit al lui Antioh Epifan.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Curăţirea templului, sărbătoarea sfinţirii. Ptolemeu Macron. Războiul cu Idumeii. Luptele împotriva lui Timotei. Cucerirea Ghezerului.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Înfrângerea lui Lisias. Înţelegere de pace. Patru scrisori: a lui Lisias către Iudei, a lui Antioh Eupator către Lisias, a lui Antioh Epifan către Iudei, a Romanilor către Iudei.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Iuda Macabeul pedepseşte Ioppe şi Iamnia. Luptele din Galaad. Bătălia de la Carnaim; întoarcerea pe la Efron şi Schitopolis. Înfrângerea lui Gorgias. Rugăciunea pentru cei morţi.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Sfârşitul lui Menelau. Campania lui Antioh V Eupator. Bătălia de la Modein. Antioh Eupator ajunge la o înţelegere cu Iudeii.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Demetru I cucereşte tronul. Uneltirile marelui preot Alchim. Alianţa dintre Nicanor şi Iuda. Necredinţa lui Nicanor; Iuda se ascunde. Nevinovăţia şi moartea lui Razis.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Blasfemiile lui Nicanor. Îndemnul şi visul lui Iuda. Pregătiri de luptă. Înfrângerea şi moartea lui Nicanor. Epilog.