[ NTNoul Testament
[ ColEpistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni
Cap. 1Salutare. Pavel Îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru Coloseni. Persoana şi lucrarea lui Hristos. Slujirea lui Pavel în Biserică.
Cap. 2Slujirea lui Pavel în Biserică (continuare). Plinătatea vieţii întru Hristos. Viaţa cea nouă întru Hristos.
Cap. 3Viaţa cea nouă întru Hristos (continuare). Datorii sociale întru viaţa cea nouă.
Cap. 4Datorii sociale întru viaţa cea nouă (continuare). Salutări. Încheiere.