Tin 01
Capitolul 1
1Atunci Azaria, stând în mijlocul focului, şi-a deschis gura şi s'a rugat aşa:
2
„Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri,
şi lăudat eşti Tu
şi preamărit Îţi este numele în veci;
3
că drept eşti Tu în tot ce ne-ai făcut,
adevărate-s toate lucrurile Tale,
căile Tale sunt drepte
şi judecăţile Tale sunt adevărate.
4
Drepte sunt hotărârile Tale
în toate câte le-ai adus asupra noastră
şi asupra Ierusalimului
– sfânta cetate a părinţilor noştri;
în adevăr şi în dreptate ne-ai adus acestea,
din pricina păcatelor noastre. a
5
Că am păcătuit, fărădelege am făcut
îndepărtându-ne de Tine;
6
în toate am greşit din greu,
poruncile nu Ţi le-am ascultat
şi nici că le-am păzit,
nici le-am făcut după porunca Ta
ca să ne fie bine.
7
Şi câte ne-ai adus şi ne-ai făcut,
în dreaptă judecată sunt.
8
Tu ne-ai dat în mâinile unor vrăjmaşi nelegiuiţi
– cei mai cumpliţi dintre necredincioşi b
şi ale unui rege nedrept
– cel mai rău de pe pământu'ntreg c.
9
Acum nu cutezăm să ne deschidem gura:
ruşinea şi ocara au căzut peste robii Tăi
şi peste cei care Te cinstesc.
10
O, de dragul numelui Tău
nu ne da pe'ntotdeauna,
nu-Ţi rupe legământul!
11
Nu-Ţi îndepărta mila de noi,
de dragul lui Avraam, prietenul Tău d,
şi al lui Isaac, robul Tău,
şi al lui Israel, sfântul Tău,
12
cărora Tu le-ai făgăduit
să le'nmulţeşti urmaşii ca stelele cerului
şi ca nisipul de pe ţărmul mării.
13
Căci, Stăpâne, ne-am împuţinat mai mult decât toate neamurile
şi umiliţi suntem acum în tot pământul
pentru păcatele noastre.
14
Că nu mai este'n vremea de acum
nici căpetenie şi nici profet şi nici cârmuitor
nici ardere-de-tot,
nici jertfă, nici prinos şi nici tămâie,
nici loc în care să-Ţi aducem pârga
şi milă să aflăm e.
15
Dar, peste toate-acestea, primeşte-ne la Tine
cu inima zdrobită, cu duhul umilit,
ca ardere-de-tot de tauri, de berbeci
şi de miei graşi, la număr cu zecile de mii.
16
Aşa să fie astăzi înainte-Ţi jertfa noastră
şi fă ca noi să Te urmăm cu totul,
că nu sunt daţi ruşinii cei ce se încred în Tine.
17
Şi-acum, noi Te urmăm cu toată inima
şi teamă-avem de Tine şi faţa-Ţi căutăm.
18
Să nu ne ruşinezi,
ci fă cu noi după'ndurarea Ta
şi după bogăţia milei Tale;
19
şi scoate-ne pe potriva minunilor Tale
şi dă-i mărire numelui Tău, Doamne! f
20
Să fie daţi ruşinii
toţi cei ce le fac rău robilor Tăi;
acoperiţi să fie de ruşine,
lipsiţi de stăpânire şi putere,
tăria lor să se sfărâme!
21
Şi să cunoască ei că Tu eşti Domnul,
Tu, singur Dumnezeu,
slăvit în tot pământul!“
22În acest timp, slujitorii regelui, cei care-i aruncaseră în cuptor, n'au încetat să-l înfierbânte cu catran şi cu smoală şi cu viţă uscată;
23vâlvătaia se ridica la patruzeci şi nouă de coţi deasupra cuptorului
24şi, umflându-se peste măsură, i-a ars pe Caldeii ce se aflau în jurul cuptorului.
25Dar îngerul Domnului se coborâse în cuptor deodată cu Azaria şi cu prietenii săi şi a îndepărtat văpaia din cuptor;
26mijlocul cuptorului l-a făcut ca şi cum ar fi fost o adiere răcoroasă, un foşnet de rouă, în aşa fel încât focul nu i-a mai atins şi nu le-a pricinuit nici dureri, nici teamă. g
27Atunci cei trei, ca dintr'un singur glas, L-au lăudat, L-au preamărit şi L-au binecuvântat pe Dumnezeu în cuptor, zicând:
28
„Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri,
şi lăudat şi preaînălţat întru toţi vecii
29
şi binecuvântat e numele cel sfânt al slavei Tale
şi lăudat şi preaînălţat întru toţi vecii!
30
Binecuvântat eşti în locaşul sfintei Tale slave,
lăudat şi preamărit în veci!
31
Binecuvântat eşti Tu, Cel ce vezi adâncurile
şi şezi pe heruvimi,
şi lăudat şi preaînălţat în veci!
32
Binecuvântat eşti pe tronul împărăţiei Tale
şi lăudat şi preaînălţat în veci!
33
Binecuvântat eşti în tăria cerului h
şi lăudat şi preamărit în veci!
34
Toate lucrurile Domnului, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
35
Ceruri, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-l şi-L preaînălţaţi în veci!
36
Îngeri ai Domnului, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
37
Voi, ape cele mai presus de ceruri, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
38
Voi, toate puterile, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
39
Voi, soare şi lună, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
40
Voi, stelele cerului, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
41
Voi, toată ploaia şi roua, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
42
Voi, toate vânturile, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
43
Voi, foc şi căldură, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
44
Voi, frig şi văpaie, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
45
Voi, rouă şi chiciură, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
46
Voi, nopţi şi zile, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
47
Voi, lumină şi'ntuneric, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
48
Voi, gheaţă şi ger, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
49
Voi, brume şi zăpezi, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
50
Voi, fulgere şi nori, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
51
Tu, pământule, binecuvintează pe Domnul,
laudă-L şi-L preaînalţă în veci!
52
Voi, munţi şi coline, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
53
Voi, toate răsadurile pământului i, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
54
Voi, izvoare, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
55
Voi, mări şi râuri, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
56
Voi, chiţi şi toate cele ce se mişcă în ape, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
57
Voi, toate păsările cerului, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
58
Voi, toate fiarele şi animalele, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
59
Voi, fiii oamenilor, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
60
Voi, [fiii lui] Israel, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
61
Voi, preoţi, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
62
Voi, slujitori, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
63
Voi, duhuri şi suflete ale drepţilor, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
64
Voi, cei sfinţi şi smeriţi cu inima, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!
65
Voi, Anania, Azaria şi Misael, binecuvântaţi pe Domnul,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci!,
că El ne-a scos din locuinţa morţilor
şi din mâna morţii ne-a smuls
şi ne-a izbăvit din mijlocul cuptorului de flăcări
şi din mijlocul văpăii ne-a izbăvit.
66
Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun,
că în veac este mila Lui!
67
Voi, toţi cei ce vă închinaţi Domnului,
binecuvântaţi pe Dumnezeul dumnezeilor,
lăudaţi-L şi mărturisiţi-L,
că în veac este mila Lui!“