Pr 15:11
Iadul şi pierzania Îi sunt învederate Domnului;
cum dar să nu-I fie şi inimile oamenilor?
Iov 26
CAPITOLUL 26
Răspunsul lui Iov.
1Şi răspunzând Iov, a zis:
2
„Cui vrei tu să te-alături? pe cine vrei s'ajuţi?:
  pe cel bogat în vlagă? pe cel cu braţ puternic?
3
Tu-l sfătuieşti pe cel ce e plin de'nţelepciune?
  te ţii de urma celui din culmile puterii?
4
Cui i-ai rostit cuvinte
  şi-a cui este suflarea ce ţi-a ieşit din gură?
5
Au numai uriaşii a se chinuiesc să nască
  sub apă, şi'mpreună cei ce mai sunt acolo?
6
La Domnul b despuiat e locaşul celor morţi,
  nu-i nici o'nvelitoare s'ascundă nimicirea.
7
El, Cel ce Miazănoaptea o'ntinde pe genună
  şi tot aşa pământul l-atârnă pe nimic; c
8
El este Cel ce apa o strânge'n norii Săi
  şi norul nu se rupe sub greutatea ei;
9
El stăpâneşte faţa înaltului Său tron d
  şi peste ea întinde, la vrere, norul Său.
10
El Şi-a rotit porunca'mprejur la faţa apei,
  pân'la hotarul dintre lumină şi'ntuneric.
11
Ca nişte braţe stâlpii tăriei se desfac
  şi-astfèl se minunează de supărarea Lui. e
12
Cu'nalta Sa putere El potoleşte marea,
  cu-adânca Sa ştiinţă rănì de moarte monstrul f;
13
zăvoarele'ncuiate pe cer se tem de El,
  că pe vicleanul Şarpe-l ucise prin poruncă.
14
Acestea iată-s numai un pas din drumul Său,
  iar noi numai o şoaptă g vom auzi'ntru El;
  dar cine ştie, oare, când va vorbi prin trăsnet?“