Is 53:07
Din pricina chinului El nu-Şi deschide gura; e
ca o oaie la'njunghiere S'a adus
şi ca un miel fără de glas în faţa celui ce-l tunde,
aşa El nu-Şi deschide gura f.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-37