[ VTVechiul Testament
[ IsIsaia
Cap. 1Israel nu-şi cunoaşte Dumnezeul. Adevăratele jertfe. Curăţirea Ierusalimului.
Cap. 2Profeţie despre Iudeea, Ierusalim şi ziua mâniei Domnului.
Cap. 3Pedeapsa mândriei şi a podoabelor deşarte.
Cap. 4(continuare)
Cap. 5Iubitul şi via sa. Blesteme împotriva mai-marilor lui Iuda. Năvala Asirienilor.
Cap. 6Chemarea lui Isaia.
Cap. 7Isaia prevesteşte naşterea Mântuitorului din fecioară.
Cap. 8Regatul Siriei se surpă. Domnul e Stăpânul istoriei. Aşteptând ceasul Domnului. Vremea lui Mesia.
Cap. 9Naşterea, numele şi împărăţia lui Mesia.
Cap. 10Vai celor nedrepţi; vai Asirienilor. Mica rămăşiţă. Pieirea Asirienilor.
Cap. 11O nouă vestire a lui Mesia. Întoarcerea celor robiţi.
Cap. 12Cântarea celor răscumpăraţi.
Cap. 13Vedenia lui Isaia asupra Babilonului.
Cap. 14Întoarcerea din robie. Regele Babilonului se duce în iad. Despre Babilon, Asiria şi Filisteni.
Cap. 15Profeţie asupra lui Moab.
Cap. 16(continuare)
Cap. 17Profeţie asupra Damascului şi a lui Efraim. Sfârşitul idolatriei. Grădini pentru zeii străini.
Cap. 18Pustiirea Etiopiei.
Cap. 19Profeţie asupra Egiptului.
Cap. 20Vestire asupra înfrângerii Egiptenilor şi Etiopienilor.
Cap. 21Căderea Babilonului. Profeţie asupra triburilor arabe.
Cap. 22Profeţie asupra Ierusalimului.
Cap. 23Profeţie asupra Tirului.
Cap. 24Pustiirea pământului.
Cap. 25Cântare de mulţumire.
Cap. 26Cântarea celor răscumpăraţi.
Cap. 27Uciderea balaurului. Cântecul viei. Reaşezarea poporului lui Dumnezeu.
Cap. 28Împotriva lui Efraim. Profeţii mincinoşi. Şubrezenia unor legăminte. Parabola lucrătorului.
Cap. 29Împresurarea şi eliberarea Arielului. Formalismul religios. Mântuirea care vine.
Cap. 30Profeţii asupra Egiptului şi Ierusalimului. Pedepsirea neamurilor.
Cap. 31Zădărnicia alianţei cu Egiptul. Domnul împotriva Asiriei.
Cap. 32Regele drept. Femeile nepăsătoare. Domnia dreptăţii şi păcii.
Cap. 33Izbăvirea făgăduită poporului lui Dumnezeu.
Cap. 34Edomul (Idumeea) ca simbol al neamurilor pedepsite.
Cap. 35Mântuire şi fericire.
Cap. 36Senaherib năvăleşte în Iudeea. Rabşache ameninţă. a
Cap. 37Rugăciunea lui Iezechia. Izbăvirea Ierusalimului.
Cap. 38Regele se îmbolnăveşte şi se vindecă. Rugăciunea lui Iezechia.
Cap. 39Iezechia primeşte solii Babilonului şi le arată vistieriile sale, fapt care-i aduce pedepsirea.
Cap. 40Profeţie asupra Înaintemergătorului.
Cap. 41Cineva vine în numele Domnului. Israel şi Cel ce l-a ales. Căderea idolilor.
Cap. 42Întâiul Cânt despre Servul Domnului. Domnul biruitorul. Israel, slugă surdă şi oarbă.
Cap. 43Domnul e singurul Dumnezeu, proniatorul şi eliberatorul poporului Său. Împotriva Babilonului. Israel nerecunoscător.
Cap. 44Slava lui Dumnezeu. Deşertăciunea idolilor. Îndemn la pocăinţă. Bucuria răscumpărării. Profeţie asupra lui Cirus.
Cap. 45Pofeţie asupra lui Cirus (continuare). O nouă profeţie asupra lui Mesia. Vestirile Domnului. Chemarea şi convertirea neamurilor.
Cap. 46Zeii Babilonului cad. Israel e izbăvit.
Cap. 47Profeţie despre căderea Babilonului.
Cap. 48Darul lui Dumnezeu asupra lui Israel.
Cap. 49Al doilea Cânt despre Servul Domnului. Sionul, înnoit. Neamurile şi poporul ales. Prăzile uriaşului.
Cap. 50Israel, îndepărtat de Domnul, dar nu fără nă-dejde. Al treilea Cânt despre Servul Domnului.
Cap. 51Făgăduinţe celor credincioşi. Braţul Domnului. Nu vă temeţi de oameni! Domnul asupra neamurilor.
Cap. 52Făgăduinţe pentru mântuire. Al patrulea Cânt despre Servul Domnului.
Cap. 53Al patrulea Cânt despre Servul Domnului (continuare).
Cap. 54Slava noului Ierusalim. a
Cap. 55Mântuirea care dulce se îmbie.
Cap. 56Neamurile chemate la mântuire.
Cap. 57Mustrări pentru necredinţa lui Israel.
Cap. 58Adevăratul post.
Cap. 59Prin pocăinţă spre mântuire. Făgăduirea Mântuitorului.
Cap. 60Slava poporului lui Dumnezeu.
Cap. 61Unsul Domnului în vestea cea bună.
Cap. 62În aşteptarea mântuirii.
Cap. 63Răzbunarea Domnului asupra Edomului. Ziua biruinţei.
Cap. 64Rugăciunea poporului.
Cap. 65Împotriva idolatriei. Răsplată pentru buni şi răi. Ceruri noi şi pământ nou.
Cap. 66Jertfe duhovniceşti. Judecata şi împărăţia lui Dumnezeu.