Is 21:03
De aceea mi s'au umplut şalele de slăbiciune
şi dureri m'au cuprins ca ale celei ce naşte;
nedreptate am făcut ca să nu pot auzi,
m'am grăbit ca să nu pot vedea.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-47