Cant 02:14
Porumba mea, ascunsă'n cuta stâncii,
în taina unui zid cu'ntărituri,
arată-mi faţa ta
şi fă-mă glasul tău să ţi-l aud,
că dulce-i glasul tău
şi faţa ta-i frumoasă!“

Cant 1
CAPITOLUL 1
Cântarea Cântărilor, care este a lui Solomon:
1
– Sărute-mă cu sărutarea gurii sale! a
Alintul tău b mai bun e decât vinul c
2
şi e mireasma mirurilor tale
mai dulce decât tot ce e mireasmă.
Numele tău e mir în revărsare; d
fecioarele de-aceea te-au iubit.
3
Ţinându-ne de paşii tăi
vom alerga s'avem în răsuflare
mireasma mirurilor tale.
Mă duse regele'n cămara lui; e
ne-om bucura, ne-om veseli de tine;
mai aprig decât vinul îţi vom iubi alintul;
pe drept o fac acei ce te iubesc.
4
Sunt neagră f, dar frumoasă,
o, fete ale Ierusalimului,
ca sălaşele lui Chedar g, ca perdelele lui Solomon.
5
Nu vă uitaţi la mine că sunt neagră,
căci soarele m'a ars;
feciorii maicii mele h s'au ridicat asupră-mi
şi viile m'au pus să le păzesc;
dar via mea, pe ea, eu n'am păzit-o. i
6
Tu, cel iubit al sufletului meu,
o, spune-mi, tu,
în ce păşuni îmi eşti cu turma
şi unde-i faci odihna de amiază?
De ce-aş fi eu cătându-te'n neştire
pe lângă mieii prietenilor tăi?  j
7
– De vrei să faci cam cum te taie capul,
o, tu, cea mai frumoasă'ntre femei,
vezi turmele şi ia-te după ele
şi paşte-ţi tu ieduţele
pe-acolo unde-alături stau ciobanii!... k
8
– Iubita mea, îmi pari ca o sireapă
la carele lui Faraon! l
9
Ce mândră ţi-i bărbia, precum a turturelei!,
grumazul tău, şirag de nestemate!;
10
asemănări de aur îţi vom face,
cu râuri de argint.
11
– Stă regele culcat în aşteptare?:
din mir de nard eu răspândesc mireasmă.
12
Iubitul meu e săculeţ de smirnă
cu noaptea stinsă între sânii mei.
13
Mi-i strugure de chiparos iubitul,
în viile din En-Gaddi. m
14
– Cât de frumoasă eşti, iubita mea,
cât eşti tu de frumoasă, cu ochii tăi porumbi! n
15
– Cât de frumos eşti tu, iubitul meu,
cât eşti tu de plăcut!
16
Ni-i aşternutul umbră şi răcoare;
în casa noastră grinzile-s de cedru
şi podu'n căpriori de chiparos.