Evr 10:25
să nu ne părăsim propria noastră adunare, aşa cum le este unora obiceiul, ci cu atât mai mult să ne îndemnăm cu cât vedeţi că Ziua aceea se apropie.
Ps 110
PSALMUL 110
Aliluia.
1Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea,
în sfatul celor drepţi şi'n adunare.
2Mari sunt lucrurile Domnului,
dovedite în toate vrerile Sale;
3mărturisire şi măreţie este lucrarea Lui
şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.
4Pomenire a făcut de minunile Lui;
milostiv şi îndurat este Domnul,
5hrană le-a dat celor ce se tem de El a.
El pururea va avea grijă de legământul Său.
6Tăria lucrurilor Sale i-a vestit-o poporului Său,
aşa ca El să le poată da moştenirea neamurilor.
7Lucrurile mâinilor Sale sunt adevăr şi judecată;
vrednice de crezare sunt toate poruncile Lui,
8întărite în veacul veacului,
făcute întru adevăr şi dreptate.
9El i-a trimis mântuire poporului Său,
în veac Şi-a pus legământul sub poruncă;
sfânt şi de temut e numele Său.
10Frica de Domnul b este începutul înţelepciunii,
toţi cei ce o plinesc au asupră-i o bună înţelegere.
Lauda Lui rămâne în veacul veacului.