[ VTVechiul Testament
[ MiMiheia
Cap. 1CAPITOLUL 1
Prevestiri asupra Iudeii şi Samariei.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Despre oameni hrăpăreţi şi cârmuitori nedemni. Făgăduinţa mântuirii.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Cârmuitori ce asupresc poporul. Profeţi mincinoşi. Îndrumători şi preoţi nevrednici.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Ierusalimul, Sionul şi treierul popoarelor.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Profeţie despre naşterea lui Mesia şi despre rostul „rămăşiţei“ lui Israel.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Care anume jertfe Îi sunt plăcute Domnului. Nelegiuiţii sub ameninţare.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Stricăciune peste tot. După pedeapsă, izbăvirea. Rugăciunea profetului.