Sir 51
CAPITOLUL 51
Imn de mulţumire a. Căutarea înţelepciunii.
1
Ţie Îţi voi mulţumi, Doamne Împărate,
 şi pe Tine Te voi lăuda, Mântuitorul meu,
 numelui Tău îi voi mulţumi, Dumnezeule,
2
că acoperământ şi ajutor mi Te-ai făcut:
 Tu mi-ai scăpat trupul de la pieire,
 din laţul limbii clevetitoare
 şi de buzele celor ce meşteresc minciuna;
 în faţa celor ce mă împresoară
 Tu Te-ai făcut sprijinul meu şi m'ai scăpat
3
– după îmbelşugarea milei Tale şi a numelui Tău –
 din dinţii celor ce erau gata să mă înghită,
 din mâinile celor ce-mi căutau viaţa,
 din necazurile cele multe pe care le-am avut,
4
din înecăciunea văpăii ce mă împresura
 şi din mijlocul focului pe care nu eu îl aprinsesem,
5
din adâncurile pântecelui morţii,
 de limba necurată şi de cuvântul mincinos
6
– pâra unei limbi nedrepte la urechea regelui –.
 Sufletul meu a văzut moartea cu ochii,
 viaţa îmi era aproape de străfundurile gropii.
7
Din toate părţile mă împresurau, dar nimeni care să ajute!
 Spre oameni mă uitam după-ajutor, dar nu era nicicum.
8
Atunci mi-am adus aminte de mila Ta, Doamne,
 şi de faptele Tale de odinioară,
 că Tu îi mântuieşti pe cei ce Te aşteaptă
 şi-i scapi din mâna vrăjmaşilor.
9
Şi din pământ mi-am înălţat cererea
 şi m'am rugat să fiu scăpat din moarte;
10
şi L-am chemat pe Domnul, Tatăl Domnului meu b:
 „Nu mă părăsi în zilele necazului,
 când e vremea celor trufaşi, iar eu sunt fără ajutor;
 neîncetat Îţi voi lăuda numele
 şi-l voi cânta întru mulţumire“.
11
Şi rugăciunea mi-a fost auzită
 şi Tu m'ai izbăvit din vremea cea rea.
12
Iată de ce Îţi voi mulţumi şi Te voi lăuda
 şi voi binecuvânta numele Domnului.

13
Pe când eram încă tânăr, înainte de a fi fost rătăcitor c,
 în rugăciune căutam deschis înţelepciunea;
14
în faţa sfântului locaş am cerut-o
 şi pân' la sfârşitul vieţii mele o voi căuta.
15
De floarea ei, ca de un strugure copt
 mi s'a veselit inima;
 piciorul mi-a mers pe drumul cel drept,
 încă din tinereţe am umblat pe urma ei.
16
Puţin mi-am plecat urechea, şi am primit-o
 şi mi-am aflat bogată'nvăţătură.
17
Mare folos am avut de la ea;
 Celui ce mi-a dat înţelepciunea, eu Îi voi da mărirea.
18
Că m'am hotărât să mi-o prefac în faptă;
 binele l-am râvnit, şi nu mă voi ruşina.
19
Sufletul meu s'a bătut ca s'o aibă,
 legea am păzit-o fără sminteală,
 mâinile mi le-am întins la cer,
 iar pentru ceea ce nu ştiam din ea, am plâns.
20
Spre ea mi-am îndreptat sufletul
 şi'ntru curăţie am aflat-o;
 de ea, încă de la'nceput, mi-am lipit inima,
 şi tocmai de aceea nu voi fi părăsit.
21
Lăuntrul mi s'a tulburat căutând-o,
 şi tocmai de-aceea mi-am dobândit un bun câştig.
22
Ca răsplată, Domnul mi-a dăruit o limbă
 cu care Îl voi lăuda.
23
Apropiaţi-vă de mine, neştiutorilor,
 şi locuiţi în şcoala mea! d
24
De ce ziceţi că vă lipseşte
 atunci când sufletele vă sunt însetate de ea?
25
Gura mi-am deschis-o şi am grăit:
 Cumpăraţi-o fără bani,
26
puneţi-vă grumazul în jug,
 şi sufletul vostru primească învăţătura!;
 ca s'o aflaţi, mai aproape nici că se poate!
27
Vedeţi cu ochii voştri că eu puţin m'am ostenit
 şi multă odihnă mi-am aflat.
28
Primiţi învăţătura, [chiar] pentru mult argint,
 căci datorită ei veţi câştiga mult aur.
29
Sufletul să vi se veselească în mila Domnului
 şi nu vă ruşinaţi să-I aduceţi laudă.
30
Lucrul să vi-l pliniţi înainte de vreme,
 iar El vă va da răsplata la vremea ei.