Iov 05
CAPITOLUL 5
Cuvântul lui Elifaz (continuare).
1
Hai, strigă, dacă bănui că-i cine să te-asculte,
  sau dacă vezi cu ochii vreun înger din cei sfinţi!
2
Mânia îl ucide pe cel lipsit de minte,
  aşa cum gelozia-l omoară pe răzleţ.
3
Eu am văzut nebunul cum prinde rădăcină,
  dar şi degraba'n care statura i-a pierit.
4
Copiii lui departe-s de pragul mântuirii;
  sunt trişti în umilinţă la poarta celor mici
  şi'n lume n'au pe nimeni să-i scape din ce sunt;
5
strânsura lor din holde doar drepţii vor mânca-o,
  din răul ce-i apasă ei nu vor fi scăpaţi,
  tăria lor din urmă în spulber va pieri.
6
Că suferinţa'n sine nu iese din pământ,
  aşa cum nici durerea nu-i odrăslită'n munţi,
7
ci omul e acela ce naşte suferinţa
  precum vultùrii tineri se-avântă spre'nălţimi a.
8
Eu însă doar pe Domnul, pe El Îl voi ruga,
  şi-L voi chema pe Domnul Atoateţiitorul,
9
pe Cel ce face lucruri măreţe, necuprinse,
  slăvite, minunate şi multe fără număr;
10
pe Cel ce udă faţa pământului cu ploaie
  precum trimite apă spre cele de sub cer;
11
pe Cel ce le înalţă smeriţilor smerenia
  şi-i cheamă iar la viaţă pe cei ce stau să piară;
12
pe Cel ce'ntoarce planul isteţilor, încât
  zadarnică le fie a mâinilor lucrare.
13
El pe'nţelepţi îi prinde în viclenia lor b
  aşa ca sfatul celor dibaci să se răstoarne.
14
Acestora'ntuneric le-o fi'n amiaza-mare,
  în plină zi umbla-vor ca noaptea, pipăind.
15
De sabie pieri-vor,
  iar cel slăbit scăpa-va din mâna celui tare.
16
Aşa se va întoarce nădejdea la cel slab
  în timp ce gura celui asupritor se-astupă.
17
O, fericit e omul pe care-l mustră Domnul,
  cel ce'n dojană-L află pe-Atoateţiitorul!
18
Că rana El o face şi-apoi tot El o leagă,
  cu-aceeaşi mână bate şi-alină vindecând.
19
De şase ori din şase necazuri te va scoate,
  a şaptea oară răul nicicum nu te-o atinge c.
20
La timp de'nfometare te va scăpa din moarte,
  în luptă te va scoate din ghearele de fier.
21
Tot El te va ascunde, ferit de biciul limbii,
  de rele viitoare n'ai cum să te mai temi.
22
De cei fără de lege, de cei nedrepţi, vei râde,
  şi nu te vei mai teme de fiarele pădurii;
23
în câmp sălbăticiunea va sta cu tine'n pace d.
24
În pace-ţi vei şti casa
  şi'n cortul tău vieaţa fără păcat va fi.
25
Vei şti că mulţi la număr te-or pomeni urmaşii,
  că fiii tăi, de-asemeni, ca iarba de pe câmp.
26
Către mormânt veni-vei ca grâul copt la vreme
  şi secerat, ca snopul la vreme strâns din holdă e.
27
Pe toate-acestea, iată, aşa le-am cercetat,
  aşa le-am auzit;
  e rândul tău de-acuma să ştii ce-ai de făcut“.