Ies 02
Naşterea şi tinereţea lui Moise. El ucide un egiptean şi fuge în Madian. Dumnezeu Îşi aminteşte făgăduinţa.
1Şi era un oarecare din seminţia lui Levi care şi-a luat femeie dintre fetele lui Levi.
2Iar ea a zămislit şi a născut un băiat; şi văzându-l cât e de frumuşel, l-a ascuns vreme de trei luni.
3Dar fiindcă nu putea să-l mai ţină ascuns, mama sa a luat o lădiţă de papură'mpletită a, a uns-o cu catran şi cu smoală, a pus copilul în ea şi a aşezat-o în păpuriş, la marginea Râului.
4Iar sora acestuia îl pândea de departe, să vadă ce i se va întâmpla.
5Atunci fata lui Faraon s'a coborât la Râu să se scalde, în timp ce slujnicele ei se preumblau de-a lungul râului. Şi văzând ea lădiţa în păpuriş, şi-a trimis slujnica de-a luat-o.
6Şi dac'a deschis-o, a văzut în lădiţă un copil plângând. Fetei lui Faraon i s'a făcut milă de el şi a zis: „Acesta-i dintre pruncii Evreilor“.
7Dar sora sa a zis către fata lui Faraon: „Vrei să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile Evreilor ca să-ţi alăpteze copilul?“
8Fata lui Faraon i-a zis: „Du-te!“ Iar copila s'a dus şi a chemat-o pe mama pruncului.
9Atunci fata lui Faraon i-a zis: „Ia-mi copilul acesta şi alăptează-mi-l, iar eu am să-ţi dau plata cuvenită!“ Femeia a luat copilul şi l-a alăptat.
10Şi dacă băiatul a crescut, ea i l-a adus fetei lui Faraon. El i-a fost acesteia ca un fiu, iar ea i-a pus numele Moise, pentru că zicea: „Din apă l-am scos“ b.
11Şi a fost că după multă vreme, când se făcuse mare, Moise a ieşit la fraţii săi, fiii lui Israel, şi le-a văzut corvezile. A văzut cum un egiptean îl bătea pe un evreu, unul dintre fraţii săi, dintre fiii lui Israel.
12Uitându-se de jur-împrejur şi văzând că nu-i nimeni prin preajmă, el l-a ucis pe egiptean şi l-a ascuns în nisip.
13A doua zi a ieşit din nou şi a văzut doi evrei certându-se şi i-a zis celui ce purta vina: „De ce-l baţi tu pe aproapele tău?...“.
14Acela însă i-a răspuns: „Cine te-a pus pe tine domn şi judecător peste noi? Nu cumva vrei să mă omori şi pe mine aşa cum l-ai omorât ieri pe egiptean?“ Şi s'a spăimântat Moise şi a zis: „Ieşit-a oare la lumină fapta pe care am făcut-o?“
15Faraon însă a aflat despre această faptă şi căuta să-l ucidă pe Moise, dar Moise a fugit de faţa lui Faraon şi s'a dus să locuiască în ţara Madian. Şi dac'a sosit în ţara Madian, s'a oprit la o fântână.
16Preotul din Madian avea şapte fete, care păşteau oile tatălui lor, Ietro c. Şi venind ele acolo, au scos apă până ce-au umplut adăpătorile, ca să adape oile lui Ietro, tatăl lor.
17Dar au venit păstorii şi le-au alungat. Atunci Moise s'a ridicat, le-a luat apărarea, a scos apă şi le-a adăpat oile.
18Dar când ele au venit la Raguel, tatăl lor d, acesta le-a zis: „Cum de-aţi venit voi astăzi atât de devreme?“
19Iar ele au zis: „Un oarecare egiptean ne-a apărat de păstori, a scos apă şi ne-a adăpat oile“.
20Zis-a el către fiicele sale: „Unde e? cum de l-aţi lăsat aşa? Chemaţi-l să mănânce! e
21Şi a rămas Moise la omul acela, iar el i-a dat-o pe Sefora, fiica sa, de soţie.
22Ea a zămislit şi a născut un fiu, iar Moise i-a pus numele Gherşom, zicând: „Străin f sunt eu în ţară străină“. Şi dac'a zămislit iarăşi, ea a mai născut un fiu, iar el i-a pus numele Eliezer, zicând: „Dumnezeul părintelui meu mi-a fost ajutor şi m'a scăpat din mâna lui Faraon“ g.
23Şi dacă a trecut îndelungată vreme, regele Egiptului a murit. Iar fiii lui Israel gemeau sub povara muncilor. Şi au strigat, iar strigarea lor s'a urcat de sub povara muncilor până la Dumnezeu.
24Şi le-a auzit Dumnezeu suspinele şi Şi-a adus aminte Dumnezeu de legământul pe care-l făcuse cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob.
25Şi a cătat Dumnezeu spre fiii lui Israel şi li S'a făcut cunoscut.