Fc 36
Femeile şi urmaşii lui Esau în Canaan şi Seir. Regii şi căpeteniile Edomului.
1Iar urmaşii lui Esau – adică Edom – aceştia sunt:
2Esau şi-a luat femei dintre fetele Canaaneenilor: pe Ada, fata lui Elon Heveul, şi pe Oholibama, fata lui Anà, fiul lui Ţibon Heveul,
3şi pe Basemata, fata lui Ismael şi sora lui Nebaiot.
4Ada i l-a născut lui Esau pe Elifaz; Basemata i l-a născut pe Raguel,
5iar Oholibama i-a născut pe Ieuş, pe Ialam şi pe Core. Aceştia sunt fiii lui Esau, care i s'au născut în ţara Canaanului.
6Esau şi-a luat apoi femeile, fiii, fiicele, toţi oamenii săi de casă, toate averile, toate vitele, tot ce era al lui şi tot ce agonisise el în ţara Canaanului, şi a plecat din Canaan, cât mai departe de Iacob, fratele său,
7fiindcă averile lor erau prea multe pentru ca ei să mai vieţuiască la un loc, iar pământul pribegiei lor nu-i mai încăpea din pricina turmelor lor, care erau multe.
8Esau a locuit astfel în muntele Seir. Esau, adică Edom.
9Iată-i acum şi pe urmaşii ce i s'au născut lui Esau, părintele Edomiţilor, în muntele Seir.
10Numele fiilor lui Esau sunt acestea: Elifaz, fiul Adei, femeia lui Esau, şi Raguel, fiul Basematei, femeia lui Esau.
11Lui Elifaz i s'au născut feciori: Teman, Omar, Ţefo, Gatam şi Chenaz.
12Timna a fost o ţiitoare a lui Elifaz, fiul lui Esau, şi i l-a născut lui Elifaz pe Amalec a. Aceştia sunt copii din Ada, femeia lui Esau.
13Iată-i acum pe feciorii lui Raguel: Nahat şi Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt copii din Basemata, femeia lui Esau.
14Şi iată care-au fost feciorii Oholibamei, fiica lui Anà al lui Ţibon, femeia lui Esau: ea i-a născut lui Esau pe Ieuş, pe Ialam şi pe Core.
15Iată şi căpeteniile b fiilor lui Esau: feciorii lui Elifaz, întâi-născutul lui Esau, sunt: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
16căpetenia Core, căpetenia Gatam şi căpetenia Amalec. Acestea sunt căpeteniile din Elifaz în ţara Edomului; aceştia sunt copii din Ada.
17Iată-i pe fiii lui Raguel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama şi căpetenia Miza. Acestea sunt căpeteniile din Raguel în ţara Edomului; aceştia sunt fii din Basemata, femeia lui Esau.
18Iată-i şi pe fiii Oholibamei, femeia lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Ialam şi căpetenia Core. Acestea sunt căpeteniile din Oholibama, fata lui Anà şi femeia lui Esau.
19Aceştia sunt fiii lui Esau şi acestea sunt căpeteniile lor. Acesta este Edom.
20Iată-i pe fiii lui Seir Horeeanul, locuitorii ţării c: Lotan, Şobal, Ţibeon şi Anà;
21Dişon, Eţer şi Dişan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor, fiii lui Seir, în ţara Edomului.
22Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna.
23Iată-i pe fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.
24Şi iată-i pe fiii lui Ţibeon: Aia şi Anà. Acesta este acel Anà care a găsit izvoarele de apă caldă în pustie, când păştea asinii lui Ţibeon, tatăl său.
25Şi iată-i pe fiii lui Anà: Dişon şi Oholibama, fata lui Anà.
26Iată-i acum pe fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
27Iată-i pe fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Acan.
28Şi iată-i pe fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
29Iată acum căpeteniile Horeilor: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Anà,
30căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, căpetenia Dişan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor, după clanurile lor, în ţara Edomului.
31Iată-i şi pe regii care au domnit în Edom înainte ca vreun rege să domnească în Israel d:
32În Edom a domnit Bela, fiul lui Beor; iar cetatea lui se numea Dinhaba.
33Bela a murit, iar în locul său a domnit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
34Iobab a murit, iar în locul său a domnit Huşam, din ţara Temaniţilor.
35Huşam a murit, iar în locul său a domnit Hadad, feciorul lui Bedad, care i-a bătut pe Madianiţi în câmpul Moab; numele cetăţii sale era Avit.
36Hadad a murit, iar în locul său a domnit Samla, din Masreca.
37Samla a murit, iar în locul său a domnit Şaul, din Rehobotul de lângă râu.
38Şaul a murit, iar în locul său a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, iar în locul său a domnit Hadar, fiul lui Varad; numele cetăţii lui era Pau, iar numele femeii sale era Mehetabel, fiica lui Matred, fiul e lui Mezahab.
40Şi iată numele căpeteniilor din Esau, după clanurile lor, după locurile lor, după ţările şi naţiile lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,
41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
43căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după aşezările lor în ţara pe care o aveau în stăpânire. Acesta-i Esau, părintele Edomiţilor.