Fc 21
Naşterea lui Isaac. Ismael e alungat.
1Domnul a cercetat-o pe Sarra după cum îi spusese, Domnul a făcut pentru Sarra după cum îi vestise.
2Sarra a zămislit şi i-a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea despre care-i vorbise Dumnezeu.
3Şi Avraam i-a pus numele Isaac fiului ce i se născuse, pe care Sarra i-l născuse.
4Şi Avraam l-a tăiat împrejur pe Isaac, fiul său, în ziua a opta, după cum îi poruncise Dumnezeu.
5Avraam însă era de o sută de ani când i s'a născut Isaac, fiul său,
6iar Sarra a zis: „Mi-a dat Dumnezeu de ce să râd; că oricine va auzi de asta, îmi va surâde“ a.
7Şi a adăugat: „Cine i-ar fi putut spune lui Avraam că Sarra va alăpta prunci la sân? Iată însă că i-am născut fiu la bătrâneţele lui!“
8Şi dacă pruncul a crescut, a fost înţărcat. Iar Avraam a făcut mare ospăţ în ziua'n care-a fost înţărcat Isaac, fiul său.
9Văzând însă Sarra că fiul egiptencei Agar, pe care aceasta i-l născuse lui Avraam, face glume pe seama lui Isaac, fiul ei,
10a zis către Avraam: „Alung-o pe roaba aceasta, şi pe fiul ei!; căci fiul acestei roabe nu va fi moştenitor laolaltă cu fiul meu, cu Isaac!“
11Dar lui Avraam i-a căzut tare greu cuvântul acesta pe seama fiului său.
12Dumnezeu însă a zis către Avraam: „Să nu-ţi pice greu cuvântul asupra băiatului şi asupra roabei [tale]; toate câte-ţi va spune Sarra, ascultă de vorba ei, căci numai cei din Isaac se vor numi urmaşii tăi.
13Dar şi pe fiul acestei roabe îl voi face neam mare, pentru că şi el e din sămânţa ta“.
14Atunci s'a sculat Avraam dis-de-dimineaţă, a luat pâine şi un burduf cu apă şi i le-a dat Agarei; şi punându-i copilul pe umeri, i-a dat drumul. Iar ea, plecând, a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba.
15Când însă s'a sfârşit apa din burduf, ea şi-a părăsit copilul sub una dintre tufe
16şi s'a dus şi s'a aşezat în preajma lui ca la o bătaie de arc, căci îşi zicea: „Nu vreau să-mi văd copilul murind“. Şi'n timp ce ea şedea acolo'n preajmă, el şi-a ridicat glasul şi a plâns.
17Şi Dumnezeu a auzit glasul copilului de-acolo unde era, şi îngerul lui Dumnezeu a chemat-o din cer pe Agar şi a zis: „Ce e, Agar? Nu-ţi fie teamă, fiindcă Dumnezeu a auzit glasul copilului din locul unde este!
18Scoală-te, ridică băiatul şi ţine-l strâns de mână, căci popor mare voi face din el!“
19Atunci i-a deschis Dumnezeu ochii şi ea a văzut o fântână cu apă; şi s'a dus şi şi-a umplut burduful cu apă şi i-a dat copilului să bea.
20Şi Dumnezeu era cu băiatul; el a crescut mare, a locuit în pustiu şi a devenit vânător cu arcul b.
21În pustiul Faran a locuit, iar mama sa i-a luat femeie din ţara Egiptului.
22Şi a fost că'n vremea aceea Abimelec, împreună cu Ahuzat, fratele său de mână c, şi cu Ficol, căpetenia oştirii sale, a zis către Avraam: „Dumnezeu e cu tine în tot ceea ce faci.
23Jură-mi acum şi aici pe Dumnezeu că nu vei fi răuvoitor, nici cu mine, nici cu cel născut din mine, nici cu cel din numele meu, ci că faţă de mine şi de ţara'n care te-ai aşezat vei arăta aceeaşi bunăvoinţă pe care am arătat-o eu faţă de tine!“
24Răspuns-a Avraam: „Jur!“
25Avraam însă i-a cerut socoteală lui Abimelec, pentru o fântână d de apă care-i fusese luată cu sila de către slugile lui Abimelec.
26Dar Abimelec i-a zis: „Nu ştiu cine ţi-a făcut lucrul acesta: nici tu nu mi-ai spus mie nimic, nici eu n'am auzit decât astăzi“.
27Şi a luat Avraam oi şi vite şi i le-a dat lui Abimelec şi au încheiat amândoi un legământ e.
28Apoi Avraam a pus deoparte şapte mieluşele din turmă,
29iar Abimelec i-a zis lui Avraam: „Ce'nseamnă aceste şapte mieluşele pe care le-ai pus deoparte?“
30Răspuns-a Avraam: „Aceste şapte mieluşele primeşte-le din mâna mea pentru ca ele să-mi fie mărturie că eu am săpat această fântână“.
31De aceea s'a şi numit locul acela Beer-Şeba, pentru că acolo au jurat ei amândoi f.
32Şi astfel au făcut ei legământul de la Beer-Şeba. Iar Abimelec, împreună cu Ahuzat, fratele său de mână, şi cu Ficol, căpetenia oştirii sale, s'au ridicat şi s'au întors în ţara Filistenilor g.
33Iar Avraam a sădit o dumbravă h la Beer-Şeba şi acolo a chemat numele Domnului, Dumnezeu-Cel-Veşnic.
34Şi a locuit Avraam în ţara Filistenilor zile multe, ca străin.