In 18
Prinderea lui Iisus. Aducerea la arhiereii Anna şi Caiafa. Lepădarea lui Petru. Iisus în faţa lui Pilat. Osândirea la moarte.
1Pe acestea spunându-le, Iisus a ieşit cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Cedrilor, unde era o grădină, în care au intrat El şi ucenicii Săi.
2Dar şi Iuda, cel care-L vânduse, ştia acest loc, pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo.
3Deci Iuda, luând o trupă de ostaşi a, precum şi slujitori de la arhierei şi de la farisei, a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme.
4Iar Iisus, ştiind toate cele ce aveau să vină asupră-I, a ieşit şi le-a zis: „Pe cine căutaţi?“
5I-au răspuns: „Pe Iisus Nazarineanul“. El a zis: „Eu sunt“. Dar împreună cu ei stătea şi Iuda, cel care-L vânduse.
6Deci, după ce le-a zis: „Eu sunt!“, ei s'au dat înapoi şi au căzut la pământ.
7Şi iarăşi i-a întrebat: „Pe cine căutaţi?“ Iar ei au zis: „Pe Iisus Nazarineanul“.
8Răspuns-a Iisus: „V'am spus că Eu sunt; deci, dacă pe Mine Mă căutaţi, pe aceştia lăsaţi-i să se ducă“ -
9spre a se plini cuvântul pe care El l-a spus: „Dintre cei pe care Mi i-ai dat, pe nici unul nu l-am pierdut“.
10Iar Simon Petru, având sabie, a scos-o şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă; iar numele slugii era Malhus.
11Atunci Iisus i-a zis lui Petru: „Vâră-ţi sabia'n teacă! Oare nu voi bea paharul pe care Tatăl Mi l-a dat?“
12Aşadar, cohorta şi tribunul b şi slujitorii Iudeilor L-au prins pe Iisus şi L-au legat.
13Şi L-au dus întâi la Anna, că era socrul lui Caiafa, care era arhiereu în anul acela.
14Şi Caiafa era cel care-i sfătuise pe Iudei că de folos este să moară un om pentru popor.
15Iar Simon Petru şi celălalt ucenic c mergeau după Iisus. Iar ucenicul acela îi era cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului.
16Iar Petru a stat la poartă, afară. Deci a ieşit celălalt ucenic, care-i era cunoscut arhiereului, şi a vorbit cu portăreasa şi l-a vârât pe Petru înlăuntru.
17Atunci, slujnica, portăreasa, i-a zis lui Petru: „Nu cumva şi tu eşti dintre ucenicii omului acestuia?...“. El a zis: „Nu sunt“.
18Iar slugile şi slujitorii, făcând foc, stăteau şi se încălzeau, că era frig; şi era cu ei şi Petru, stând şi încălzindu-se.
19Aşadar, arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Săi şi despre învăţătura Sa.
20Iisus i-a răspuns: „Eu i-am vorbit lumii pe faţă. Întotdeauna am învăţat în sinagogă şi în templu, unde se adună toţi Iudeii, şi nimic n'am vorbit în ascuns.
21De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată, aceştia ştiu ce am vorbit Eu“.
22Şi zicând El acestea, unul dintre slujitorii care stăteau de faţă I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: „Aşa-i răspunzi tu arhiereului?...“.
23Iisus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, mărturiseşte ce-a fost rău d; dar dacă am vorbit bine, de ce Mă baţi?“
24Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa arhiereul.
25Iar Simon Petru stătea şi se încălzea. Aşadar, i-au zis: „Nu cumva şi tu eşti dintre ucenicii lui?...“. El s'a lepădat şi a zis: „Nu sunt“.
26Una din slugile arhiereului, care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis: „Nu te-am văzut eu în grădină cu el?...“.
27Atunci Petru din nou s'a lepădat; şi îndată a cântat cocoşul.
28Aşadar, L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu e. Şi era dimineaţă. Şi ei n'au intrat în pretoriu, ca să nu se spurce f, ci să mănânce Paştile,
29aşa că a ieşit Pilat la ei, afară, şi le-a zis: „Ce învinuire-i aduceţi acestui om?“
30Ei i-au răspuns, zicând: „Dacă acesta n'ar fi răufăcător, nu ţi l-am fi predat“.
31Deci le-a zis Pilat: „Luaţi-l voi şi judecaţi-l după legea voastră!“ Iudeii însă i-au zis: „Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni“ –
32ca să se plinească cuvântul lui Iisus, pe care-l spusese, însemnând cu ce moarte avea să moară.
33Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi L-a chemat pe Iisus şi I-a zis: „Tu eşti împăratul Iudeilor?“
34Răpuns-a Iisus: „De la tine însuţi o spui, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine?“
35Pilat a răspuns: „Nu cumva eu sunt iudeu?... Neamul tău şi arhiereii mi te-au predat. Ce-ai făcut?“
36Iisus a răspuns: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s'ar fi luptat ca să nu le fi u predat Iudeilor. Dar, acum, împărăţia Mea nu este de aici“.
37Atunci Pilat I-a zis: „Aşadar, eşti tu împărat?“ Răspuns-a Iisus: „Tu o spui, că Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta M'am născut, şi pentru aceasta am venit în lume: să mărturisesc pentru adevăr; tot cel ce este dintru adevăr ascultă glasul Meu“.
38Pilat i-a zis: „Ce este adevărul?...“. Şi, zicând aceasta, a ieşit iarăşi la Iudei şi le-a zis: „Eu nu găsesc în el nici o vină;
39dar este la voi obiceiul ca de Paşti să vă eliberez pe unul. Vreţi, aşadar, să vi-l eliberez pe împăratul Iudeilor?“
40Atunci ei din nou au strigat, zicând: „Nu pe el, ci pe Baraba!...“. Iar Baraba era tâlhar.