În mentalitatea vremii, „Canaanean“ era echivalent cu „negustor“, „cămătar“, „schimbător de bani“; împotriva acestora Se va ridica Iisus în templu (Mt 21, 12-13; Mc 11, 15; Lc 19, 45-46; In 2, 14-16).