Za 12:10
Iar peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului voi turna duhul darului şi al îndurării; şi ei vor privi la Mine, Cel pe Care L-au batjocorit jucându-se b; şi plângere vor face asupră-I, ca pentru cel iubit, şi cu durere se vor văita, ca pentru un întâi-născut.
Ioil 3
CAPITOLUL 3
Prezenţa şi lucrarea Duhului lui Dumnezeu. a
1
Şi fi-va că după acestea
Eu voi turna din Duhul Meu
peste tot trupul;
şi fiii voştri şi fiicele voastre
vor profeţi,
bătrânii voştri vise vor visa
şi tinerii voştri vedenii vor vedea.
2
Şi'n zilele acelea
Eu peste robi şi peste roabe
voi revărsa din Duhul Meu b;
3
şi minuni voi face sus în cer
şi semne jos pe pământ:
sânge şi foc şi fumegare de fum;
4
soarele se va schimba în întuneric
şi luna'n sânge
înainte de a veni ziua Domnului
cea mare şi năprasnică;
5
şi fi-va că oricine va chema
numele Domnului, se va mântui.
Că'n muntele Sion şi în Ierusalim
va fi cel mântuit
– aşa cum a zis Domnul –
şi binevestitorii c
pe care Domnul i-a chemat.