„... în porţile voastre“: în pieţele din faţa porţilor cetăţii, unde aveau loc judecăţile publice.