„Câmpia“: zona de sud a Palestinei, numită Negheb.