Cifra rotundă, simbolică, pentru durata captivităţii babilonice.