Za 06:05
Iar îngerul care grăia întru mine a răspuns, zicând: Acestea sunt cele patru vânturi ale cerului, care merg să stea în faţa Domnului a tot pământul.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Evr-1