Literal: „Domnul îl va moşteni pe Iuda“. Termenul biblic consacrat pentru posesia Palestinei nu este „stăpânire“, ci „moştenire“: pământul e proprietatea lui Dumnezeu (Care l-a făcut), iar El, ca un Părinte, îl lasă drept moştenire fiilor Săi.