„Ţara miazănopţii“: Babilonul, ale cărui armate invadaseră Palestina dinspre nord.