Za 02:09
Şi Eu îi voi fi – zice Domnul – zid de foc împrejur, şi spre mărire voi fi în mijlocul lui.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-45