Căderea Samariei şi a Ierusalimului, precum şi deportarea populaţiilor lor, se petrecuseră cu mult timp înainte. Prezentarea lor la viitor e o tehnică literară menită să introducă spiritul optimist al versetelor următoare (reversul nenorocirilor).