Din cei şapte, potrivit Sfintelor Scripturi, mai cunoaştem doar doi: Mihail şi Gavriil.