„Netrebnicia“: inutilitatea, incapacitatea de a fi cuiva de folos; defectul celui ce nu e bun de nici o treabă.