Tob 04:13
Aşa că, fiul meu, iubeşte-ţi fraţii, şi'n inima ta nu-i dispreţui, din trufie, pe fraţii tăi, pe fiii şi pe fiicele poporului tău prin a nu-ţi lua o soţie dintre ei; fiindcă trufia poartă într'însa prăbuşire şi multă neaşezare, iar netrebnicia c, umilinţă şi mare lipsă; să ştii că netrebnicia e mama foamei.
1Tes 4
Viaţa plăcută lui Dumnezeu. Venirea Domnului.
1În sfârşit, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Iisus: precum aţi învăţat de la noi cum trebuie să vă purtaţi şi să-I plăceţi lui Dumnezeu – în care chip vă şi purtaţi –, aşa să sporiţi din ce în ce mai mult.
2Fiindcă ştiţi ce porunci v'am dat noi vouă prin Domnul Iisus a.
3Căci voia lui Dumnezeu aceasta este, sfinţirea voastră: să vă feriţi de desfrânare;
4fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească trupul b în sfinţenie şi cinste,
5nu în patima poftei – aşa cum fac neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu –;
6în această privinţă nimeni să nu încalce dreptul fratelui său c şi nici să-l păgubească, fiindcă Domnul este răzbunător pentru toate acestea, după cum mai înainte v'am şi spus şi v'am mărturisit.
7Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci'ntru sfinţenie.
8Aşadar, cel ce se leapădă de acestea, nu de un om se leapădă, ci de Dumnezeu, Care vi L-a dat vouă pe Duhul Său cel Sfânt.
9Cât despre iubirea de fraţi, nu aveţi nevoie să vă scriu, pentru că voi înşivă sunteţi învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
10aşa cum o şi faceţi către toţi fraţii din Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să prisosiţi din ce în ce mai mult
11şi, aşa cum v'am poruncit noi, să râvniţi a trăi în linişte, să vă vedeţi fiecare de treburile sale şi să lucraţi cu mâinile voastre,
12aşa încât să vă purtaţi cuviincios faţă de cei din afară şi să nu aveţi nevoie de nimeni.
13Dar, fraţilor, nu vrem ca voi să fiţi în neştiinţă despre cei ce au adormit d, ca să nu vă întristaţi precum ceilalţi e, care nu au nădejde.
14Pentru că de credem f că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa pe cei adormiţi prin Iisus îi va aduce Dumnezeu împreună cu El g.
15Căci pe aceasta v'o spunem noi prin cuvântul Domnului: că noi, cei vii, cei rămaşi până la venirea Domnului, nu le-o vom lua înainte celor adormiţi.
16Că la un semn poruncitor, la glasul arhanghelului şi'n trâmbiţa lui Dumnezeu, Însuşi Domnul Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi;
17după aceea noi, cei vii, cei rămaşi, împreună cu ei vom fi răpiţi în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel pururea cu Domnul vom fi.
18Aşadar, cu aceste cuvinte mângâiaţi-vă unii pe alţii.