După legea iudaică, cel ce se atinsese de un cadavru era obligat să se curăţească ritual.