Tob 01:16
În zilele lui Salmanasar le-am făcut multe binefaceri fraţilor mei din acelaşi neam cu mine:
Sir 48
CAPITOLUL 48
Lauda părinţilor: Ilie, Elisei, Iezechia, Isaia.
1
Atunci profetul Ilie s'a ridicat ca un foc,
 iar cuvântul său ardea ca o flacără.
2
Prin el a venit peste ei foamete
 şi prin râvna lui s'au împuţinat.
3
Prin cuvântul Domnului a închis cerul
 şi tot aşa, de trei ori, a coborât foc.
4
Cât de slăvit ai fost, Ilie, întru minunile tale!
 Cine-ar putea să se laude că-ţi seamănă ţie?,
5
ţie, cel ce ai înviat din moarte un răposat,
 da, din locaşul morţilor, prin cuvântul Celui-Preaînalt;
6
cel ce ai răsturnat regi în prăbuşire
 şi oameni slăviţi, din culcuşul lor;
7
cel ce'n Sinai ai auzit mustrare
 şi în Horeb, judecata răzbunării;
8
cel ce ai uns regi care să pedepsească
 şi profeţi care să-ţi urmeze;
9
cel ce ai fost luat într'un vârtej de foc,
 într'un car cu cai înflăcăraţi;
10
cel ce-ai fost rânduit să mustri'n vremuri [viitoare], a
 ca să domoleşti mânia înainte ca ea să izbucnească,
 să întorci inima părintelui spre fiu
 şi să reaşezi triburile lui Iacob.
11
Fericiţi sunt cei ce te-au văzut
 şi cei ce-au adormit întru iubire!
 Fiindcă şi noi cu viaţă vom trăi.

12
Când Ilie s'a învăluit în vârtej,
 Elisei s'a umplut de duhul său;
 cât a trăit, de nici un stăpânitor n'a fost clintit,
 nimeni nu l-a putut subjuga.
13
Nici un lucru nu-l putea depăşi,
 iar trupul său a profeţit şi'n moarte. b
14
În timpul vieţii a făcut minuni,
 în moartea sa, minunate i-au fost lucrările.
15
Cu toate acestea, poporul nu s'a pocăit;
 de păcatele lor nu s'au îndepărtat
 pân' ce-au fost duşi din ţara lor ca robi
 şi'mprăştiaţi pe tot pământul.
16
Doar un popor micuţ a mai rămas
 cu un cârmuitor din casa lui David.
 Unii din ei au făcut ceea ce e plăcut [Domnului],
 iar alţii şi-au înmulţit păcatele.
17
Iezechia şi-a întărit cetatea
 şi a adus apa'ntre zidurile ei,
 cu fierul a săpat în stâncă
 şi a făcut casă pentru apă.
18
În vremea lui s'a ridicat Senaherib
 şi l-a trimis pe Rabşache, care s'a dus
 şi şi-a ridicat mâna împotriva Sionului,
 în semeţia lui, trufaşă fără seamăn.
19
Atunci inimile şi mâinile le-au tremurat
 şi-au fost cuprinşi de chinuri ca ale femeii'n facere
20
şi L-au chemat pe Domnul-Milostivul,
 spre El întinzându-şi mâinile;
21
Cel-Sfânt i-a auzit degrab din cer
 şi i-a scăpat prin mâna lui Isaia;
 a lovit tabăra Asirienilor,
 îngerul Său i-a nimicit.

22
Căci Iezechia a făcut ceea ce era plăcut Domnului
 şi s'a ţinut tare în căile lui David, părintele său,
 pe care i le-a arătat Isaia, profetul,
 mare şi vrednic de crezare'n vedeniile lui.
23
În vremea lui s'a dat soarele înapoi
 şi regelui i s'a sporit viaţa.
24
Puternic insuflat c, el a văzut şi ce va fi la urmă
 şi i-a alinat pe necăjiţii din Sion,
25
pe cele ce vor fi le-a arătat până'n vecie
 şi pe cele ascunse, mai înainte ca ele să fi fost.