Tob 01:11
dar eu m'am ferit să mănânc din mâncărurile lor,
Dn 1
CAPITOLUL 1
Daniel la curtea regelui Babilonului.
1În anul al treilea al domniei lui Ioiachim, regele lui Iuda a, a venit Nabucodonosor, regele Babilonului, la Ierusalim şi l-a împresurat.
2Iar Domnul a dat în mâna lui pe Ioiachim, regele lui Iuda, şi o parte din vasele casei lui Dumnezeu b, pe care el le-a dus în ţara Şinear c, a casei dumnezeului său d; şi a descărcat vasele în vistieria dumnezeului său.
3Şi regele i-a spus lui Aşpenaz, mai-marele eunucilor săi e, să-i aducă dintre fiii înrobiţi ai lui Israel şi dintre băştinaşii regatului şi dintre cei de neam bun
4tineri neprihăniţi, frumoşi la chip şi iscusiţi în toată înţelepciunea, cunoscători în ştiinţă şi deprinşi cu buna cugetare, ca să poată sta în casă în faţa regelui şi să înveţe scrisul şi limba Caldeilor f.
5Regele le-a rânduit porţie zilnică de la masa regală şi din vinul pe care el îl bea; şi [a poruncit] să-i hrănească vreme de trei ani, după care să stea în faţa regelui.
6Dintre fiii lui Iuda se aflau printre ei Daniel, Anania, Misael şi Azaria.
7Iar mai-marele eunucilor le-a dat nume: lui Daniel, Beltşaţar; lui Anania, Şadrac; lui Misael, Meşac; şi lui Azaria, Abed-Nego g.
8Dar Daniel a socotit în inima lui să nu se pângărească cu masa regelui, şi nici cu vinul din băuturile acestuia; şi i-a cerut voie mai-marelui eunucilor să nu se pângărească h.
9Iar Dumnezeu l-a adus pe Daniel în mila şi bunăvoinţa mai-marelui eunucilor.
10Şi a zis mai-marele eunucilor către Daniel: „Mă tem de stăpânul meu, regele, care v'a rânduit mâncare şi băutură, ca nu cumva să vadă că chipul vostru e mai subţirel decât al tinerilor ce vă sunt deopotrivă; aşa că voi îmi puneţi capul în primejdie din partea regelui“.
11Iar Daniel a zis către Amelsad, pe care mai-marele eunucilor îl pusese peste Daniel, Anania, Misael şi Azaria:
12Pune-i pe servii tăi la încercare timp de zece zile; să ni se dea din seminţele pământului; din ele să mâncăm, şi să bem apă;
13chipurile noastre să ţi se arate ţie, ca şi chipurile tinerilor care mănâncă din masa regelui; şi după cum vei vedea, aşa să faci cu servii tăi.
14Iar el i-a ascultat şi i-a pus la încercare timp de zece zile.
15Şi la sfârşitul celor zece zile erau chipurile lor mai frumoase şi trupurile lor mai puternice decât ale tinerilor ce mâncau din masa regelui.
16Aşa că Amelsad le lua mâncarea de mâncat şi vinul de băut şi le dădea seminţe.
17Şi acestor patru tineri le-a dat Dumnezeu înţelegere şi cunoaştere şi minte iscusită în orice fel de meşteşug al scrierii; iar Daniel avea înţelegere asupra tuturor vedeniilor şi viselor i.
18Iar după ce au trecut zilele la sfârşitul cărora spusese regele să-i aducă înlăuntru, mai-marele eunucilor i-a adus în faţa lui Nabucodonosor.
19Şi a stat regele de vorbă cu ei; şi dintre ei toţi nu s'a aflat nici unul ca Daniel, Anania, Misael şi Azaria; şi au stat ei în faţa regelui.
20Şi'n tot ceea ce privea cunoaşterea şi învăţătura j despre care i-a întrebat regele, acesta i-a aflat de zece ori mai înţelepţi decât toţi descântătorii şi vrăjitorii din tot regatul său.
21Şi a fost Daniel [acolo] până în primul an [de domnie] al regelui Cirus k.