Canaan (strămoşul Canaaneilor) se trăgea din Ham (Fc 10, 6), în timp ce iudeii (urmaşii lui Iuda) se trăgeau din Sem, un alt fiu al lui Noe.