Sfatul bătrânilor îi conferă tânărului, pentru acest caz, împuternicirea de judecător.