„Cel drept“ este Lot (vezi şi 10, 6); aluzia se referă la episodul din Fc 19, 11.