„Destinul“ traduce, aici, grecescul anánghe = „necesitate“, „destin inevitabil“, ceea ce trebuia, neapărat, să se întâmple. Nu e vorba însă de un destin în sens fatalist, adică de predestinare, ci de un eveniment aflat deja în preştiinţa lui Dumnezeu (vezi v. 1).