Aluzie la corabia lui Noe. În apele potopului s'au înecat şi uriaşii menţionaţi în Fc 6, 4.