„Fiii lui Dumnezeu“, adică Evreii, s'au aşezat în Canaan ca imigranţi (grecescul apoikía înseamnă „colonie“).