Sol 11:17
Mâna Ta cea atotputernică
– aceea care a făcut lumea dintr'o materie fără chip – d
nu s'a împiedicat să trimită asupră-le o gloată de urşi sau de lei fioroşi,
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul 4Rg-2-24