Sol 11:14
căci Acela pe care odinioară L-au lepădat şi L-au avut de batjocură
la urma urmelor s'au minunat de El,
după ce suferiseră de o sete alta decât a celor drepţi. b
Ies 5
Moise la Faraon.
1După aceea Moise şi Aaron au intrat la Faraon şi i-au zis: „Aşa grăieşte Domnul Dumnezeul lui Israel: – Dă-i drumul poporului Meu, ca să Mă prăznuiască a în pustie!“
2Faraon a zis: „Cine este acela de al cărui glas să ascult eu şi să le dau drumul fiilor lui Israel? Nu-l cunosc pe Domnul, iar pe Israel nu-l voi lăsa să plece!“
3Ei i-au zis: „Dumnezeul Evreilor ne-a poruncit b să mergem cale de trei zile în pustie şi să-I aducem jertfă Domnului Dumnezeului nostru, ca să nu se abată asupră-ne moarte sau măcel“.
4Iar regele Egiptului le-a zis: „Moise şi Aaron, de ce-mi abateţi voi poporul de la lucru?... Fiecare din voi să meargă la treaba lui!“
5Şi a mai zis Faraon: „Iată, prea s'a înmulţit poporul acesta ca să-l scutim de muncă!“
6Şi le-a poruncit Faraon vătafilor şi scribilor c şi le-a zis:
7„De-acum să nu-i mai daţi poporului paie pentru facerea cărămizilor, aşa ca mai'nainte d; de-acum să se ducă ei să-şi adune paie.
8Dar să-i siliţi să facă tot atâtea cărămizi ca mai'nainte; să nu le scădeţi nimic, fiindcă stau degeaba, şi de aceea strigă şi zic: – Haidem să-I aducem jertfă Dumnezeului nostru!
9Să simtă poporul acesta povara corvezii; de ea să-şi vadă, iar nu de vorbe goale!“
10Au ieşit atunci vătafii şi scribii şi au zis către popor: „Aşa grăieşte Faraon: – Nu vă mai dau paie;
11mergeţi voi înşivă şi adunaţi-vă paie de pe unde veţi găsi, dar din lucrul vostru nimic nu vi se va scădea!“
12Atunci s'a răspândit poporul în tot Egiptul ca să strângă miriştile pentru paie e.
13Iar vătafii îi zoreau, zicând: „Faceţi-vă porţia zilnică de lucru ca şi atunci când vi se dădeau paie!“
14Iar pe scribii poporului, cei dintre fiii lui Israel, puşi peste ei de vătafii lui Faraon, îi băteau, zicând: „De ce nici pentru azi nu v'aţi făcut numărul de cărămizi ca mai'nainte?...“.
15Dar scribii fiilor lui Israel au venit la Faraon şi i-au strigat, zicând: „De ce faci tu aşa cu slujbaşii tăi?
16Paie nu li se dau slujbaşilor tăi, dar ni se spune: – Faceţi cărămidă!... Şi iată că slujbaşii tăi sunt bătuţi; oare nu-i aceasta o nedreptate faţă de poporul tău?“
17Iar el le-a zis: „Sunteţi nişte leneşi!, nişte trântori sunteţi, şi de-aceea ziceţi: – Haidem să-I aducem jertfă Dumnezeului nostru...
18Ei nu!, duceţi-vă şi munciţi! Paie nu vi se vor da, dar tot atâtea cărămizi veţi face!“
19Scribii fiilor lui Israel şi-au dat seama de starea proastă'n care se aflau când li se spusese: „Numărul zilnic de cărămizi nu se va micşora!“
20Şi dac'au ieşit de la Faraon, i-au întâlnit pe Moise şi pe Aaron care veneau să-i întâmpine
21şi le-au zis: „Vadă-vă Dumnezeu, El să vă judece!, că urâciune-aţi făcut din noi în faţa lui Faraon şi-a slugilor lui, şi le-aţi dat în mână sabie să ne omoare“.
22Atunci Moise s'a întors la Domnul şi a zis: „Doamne, de ce i-ai făcut Tu atâta rău acestui popor? de ce m'ai trimis Tu pe mine?
23Că iată, de când m'am dus eu la Faraon să-i vorbesc în numele Tău, de-atunci s'a pornit el împotriva acestui popor, poporul Tău pe care Tu nu l-ai eliberat“.