Sol 11:09
Prin încercările lor – care nu erau altceva decât certări ale milei –
au înţeles cum erau chinuiţi nelegiuiţii sub judecata mâniei,
Dt 8
CAPITOLUL 8
Îndemn către popor să nu uite binefacerile lui Dumnezeu.
1Siliţi-vă să pliniţi toate poruncile acestea pe care vi le poruncesc eu astăzi, ca să fiţi vii şi să vă înmulţiţi şi să intraţi şi să moşteniţi pământul pe care Domnul, Dumnezeul vostru, cu jurământ l-a făgăduit părinţilor voştri.
2Îţi vei aduce aminte de toată calea pe care Domnul, Dumnezeul tău, te-a purtat prin pustie a ca să te chinuie şi să te încerce şi pentru ca ascunsurile inimii tale să se cunoască: păzi-vei tu poruncile Sale, sau nu?
3Te-a chinuit, te-a înfometat şi te-a hrănit cu mana pe care părinţii tăi n'o cunoscuseră b, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine va trăi omul, ci că omul va trăi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu c.
4Iată că'n patruzeci de ani hainele de pe tine nu s'au ros, picioarele nu ţi s'au umflat.
5Şi vei cunoaşte cu inima ta că, aşa cum omul îl ceartă d pe fiul său, tot astfel Domnul, Dumnezeul tău, te ceartă pe tine,
6şi [astfel] vei păzi poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblând în căile Lui şi temându-te de El.
7Că Domnul, Dumnezeul tău, te va face să intri într'o ţară bună şi cuprinsă, unde-s pâraie de apă şi izvoare ale adâncurilor ce ţâşnesc prin câmpuri şi prin munţi,
8ţară de grâu şi de orz, ţară de vii, de smochini şi rodii, ţară de măslini, untdelemn şi miere,
9ţară'n care nu-ţi vei legumi pâinea e şi de nimic nu vei duce lipsă, ţară'n care pietrele sunt fier şi din ai cărei munţi vei scoate f aramă.
10Vei mânca şi te vei sătura şi-L vei binecuvânta pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.
11Ia aminte să nu-L uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, nepăzindu-i poruncile şi rânduielile şi hotărârile pe care ţi le poruncesc eu astăzi,
12ca nu cumva după ce vei mânca şi te vei sătura şi-ţi vei zidi case frumoase şi vei trăi în ele,
13după ce turmele şi cirezile tale se vor înmulţi, după ce-ţi va spori argintul şi aurul, după ce toate ale tale-ţi vor spori,
14să nu ţi se'nalţe inima g şi să-L uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, Cel ce te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei,
15Cel ce te-a purtat prin pustiul cel mare şi înfricoşător, unde sunt şerpi veninoşi, scorpioni şi locuri arse de soare şi fără de apă, Cel ce-a scos pentru tine izvor din stâncă de cremene,
16Cel ce te-a hrănit în pustie cu o mană pe care tu n'o cunoşteai şi nici părinţii tăi n'o cunoscuseră, ca să te chinuie şi să te'ncerce şi'n cele din urmă să-ţi facă bine.
17Să nu zici în inima ta: Tăria mea şi vigoarea mâinii mele, ele mi-au făurit această putere mare h...
18Dimpotrivă, să-ţi aduci aminte de Domnul, Dumnezeul tău, că El ţi-a dat tărie să devii puternic spre a-Şi întări legământul cu care li S'a jurat părinţilor tăi, aşa cum [este el] acum.
19Şi va fi că dacă-L vei uita pe Domnul, Dumnezeul tău, şi vei merge după alţi dumnezei şi lor le vei sluji şi lor te vei închina, vă încredinţez eu astăzi, pe cer şi pe pământ i, că'ntru totul veţi pieri.
20Precum acele neamuri pe care Domnul Dumnezeu le face să piară de dinaintea voastră, aşa veţi pieri, pentru că n'aţi ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului vostru.