Sol 10:14
ea s'a coborât cu el în groapă,
ea nu l-a părăsit în lanţurile lui
până ce i-a dat sceptrul regal
şi putere asupra celor ce-l asupreau;
ea i-a dovedit pe pârâşii lui ca fiind mincinoşi
şi i-a dat mărire veşnică.
Fc 40
Iosif tâlcuieşte visele dregătorilor lui Faraon.
1Şi a fost că, la o vreme după aceasta, marele paharnic al regelui Egiptului şi marele pitar au greşit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului.
2Şi s'a mâniat Faraon pe cei doi dregători a ai săi: pe marele paharnic şi pe marele pitar,
3şi i-a pus sub pază b în casa căpeteniei gărzii, în temniţa unde era închis Iosif.
4Căpetenia gărzii l-a rânduit pe Iosif pe lângă ei, iar el i-a slujit; şi pentru câtăva vreme ei au rămas sub pază.
5Într'o noapte însă marele pitar şi marele paharnic ai regelui Egiptului, care erau închişi în temniţă, au visat amândoi vise; dar fiecare visul său şi fiecare vis cu înţelesul lui.
6Când Iosif a intrat la ei dimineaţa, a văzut că erau abătuţi.
7Şi i-a întrebat Iosif pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el sub pază în casa stăpânului său: „De ce vă sunt feţele triste pe ziua de azi?“
8Iar ei au răspuns: „Am visat câte un vis şi nu-i nimeni să ni-l tâlcuiască“. Iosif le-a zis: „Oare tâlcuirile nu sunt ele de la Dumnezeu? c Aşadar, spuneţi-mi-le mie!“
9Marele paharnic i-a povestit lui Iosif visul său. A zis: „În somnul meu, o viţă de vie era înainte-mi;
10iar pe viţă, trei mlădiţe. Şi dac'a odrăslit, dădea'n vlăstari ciorchini de struguri copţi.
11Paharul lui Faraon era în mâna mea; am luat un strugure, l-am stors în paharul lui Faraon şi am dat paharul în mâna lui Faraon“.
12Iosif i-a zis: „Iată-i tâlcuirea: Cele trei mlădiţe sunt trei zile.
13După trei zile îşi va aminti Faraon de dregătoria ta şi te va pune iarăşi în slujbă; şi-i vei da lui Faraon paharul în mână, aşa cum o făceai şi înainte, când erai paharnicul său.
14Dar adu-ţi aminte de ce-am fost eu pentru tine, când va fi să-ţi meargă ţie'n plin; fă-mi binele de a-i aminti lui Faraon de mine şi scoate-mă din această închisoare;
15căci cu vicleşug m'au răpit d din ţara Evreilor, şi nici aici n'am făcut nimic; cu toate acestea, iată că m'au aruncat în groapa e aceasta“.
16Şi dacă marele pitar a văzut cât de bine a tâlcuit, a zis către Iosif: „Am avut şi eu un vis: Se făcea că purtam pe cap trei coşuri cu pâine.
17Iar în coşul cel mai de deasupra erau tot felul de aluaturi coapte de pitar pentru masa lui Faraon, dar păsările cerului le mâncau din coşul de pe capul meu“.
18Răspunzând acestuia, Iosif i-a zis: „Iată-i tâlcuirea: Cele trei coşuri sunt trei zile.
19Încă trei zile, şi Faraon îţi va lua capul şi te va spânzura de un copac, iar păsările cerului se vor înfrupta din carnea ta“.
20Şi a fost că în cea de a treia zi, care era ziua de naştere a lui Faraon, acesta a făcut ospăţ pentru toţi curtenii săi; şi'n mijlocul curtenilor săi şi-a adus aminte de dregătoria marelui paharnic şi de aceea a marelui pitar;
21pe marele paharnic l-a aşezat din nou în dregătoria lui, iar acesta îi dădea lui Faraon paharul în mână;
22iar pe marele pitar l-a spânzurat, aşa cum le tâlcuise Iosif.
23Dar marele paharnic nu şi-a mai adus aminte de Iosif; îl uitase.