Luat în sine, izolat, versetul pare a afirma preexistenţa sufletului; luat însă în context – apropiat şi îndepărtat –, el nu face altceva decât să pună accentul pe preeminenţa sufletului asupra corpului.