Autorul are o preocupare constantă pentru propria sa nemurire; aceasta se obţine printr'o convieţuire intimă cu înţelepciunea.