Aluzie la celebra judecată a lui Solomon (3 Rg 3, 16-28).