Adică: după Judecată vor fi recunoscuţi drept sfinţi şi declaraţi ca atare.